Mjesec: ožujak 2011.

Povijest

Povijest Bogoslovnog sjemeništa u Rijeci Osnivanje sjemeništa u Rijeci išlo je u korak  sa zbivanjima na širem društvenom planu. U povijesti Sjemeništa u Rijeci razlikujemo šest razdoblja: 1. Malo talijansko sjemenište (1926. – 1947.) 2. Centralno bogoslovno sjemenište s visokom teološkom školom (1947. – 1955.) 3. Klasična gimnazija ili tzv. Pripravnica (1948. – 1955.) 4. …

Pastoralni praktikum

Početkom svake pastoralne godine Rektor rasporedi bogoslove na pastoralni praktikum. Naime, crkveni dokumenti o odgoju i obrazovanju svećenika traže da bogoslovi za vrijeme svoje svećeničke priprave steknu i stanovita pastoralna iskustva uz pomoć iskusna i razborita svećenika. Bogoslovi na župama vježbaju župnu katehezu, aktivno sudjeluju u liturgijskim obredima, radu sa ministrantima, sudjeluju u crkvenom pjevanju, …

Caritas

Bogoslovi su aktivni u životu Crkve, pa želeći iskazati kršćansku ljubav ( caritas ) pomažu onima kojima je pomoć potrebna. Tako jedan dio bogoslova ide u Pučku kuhinju sestara milosrdnica, a jedan dio u prihvatilište “Ruže Svetoga Franje” na Kozali, gdje obnašaju službu volontera. Tamo pomažu pripremati večeru, posluže beskućnike, i pospreme sve što trebaju. …

Asistencija

Asistencija je svečano posluživanje kod Pontifikalne Svete Mise koju predvodi Otac nadbiskup, i to u katedrali Sv. Vida ili na pojedinim župama. Asistenciju organizira ceremonijar, koji ujedno i raspoređuje pojedine službe. Asistencija je na raspolaganju i kod proslava ostalih blagdana u katedrali, kao i župnih blagdana, u dogovoru ceremonijara i poglavara.Kod redovnih liturgijskih slavlja u …

Karizmatska obnova u Duhu Svetom

“Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji” (Rim 8, 14). Duh Sveti je Bog, osobna ljubav koja svom silinom i postojanošću struji između Oca i Sina, a u Božjoj dobroti izljeva se i na nas te čini da budemo. On je milosna snaga koja uzdržava sve živo i neprestano obnavlja lice zemlje. Osim toga, on čini i da Crkva jest, da sakramenti imaju snagu spašavanja i pobožanstvenjenja, da naša molitva bude čista, pravedna, zaslužna, Bogu ugodna, da ima snagu mijenjati živote. On oplođuje naše patnje, boli, zla  i prikazuje ih Bogu.

Crkveni dokumenti

      Crkveni dokumenti za vrijeme pontifikata pape Benedikta XVI. (2005. – feliciter regnans)                 Pontifikalna komisija Ecclesia Dei – Uputa Universae Ecclesiae – 30.IV.2011. Benedikt XVI. – Motu proprij – Ubicumque et semper – 21.IX.2010. Benedikt XVI. – Apostolska konstitucija Anglicanorum cœtibus – 4.XI.2009. Kongregacija za …