Duhovna formacija

Duhovna formacija bogoslova

Duhovna formacija bogoslova usmjerena je na savršenstvo ljubavi, težnji da se postane drugi Krist, ne samo snagom svoga svetog ređenja nego i intimnim zajedništvom života; nadahnut Kristovim Duhom, da se ide za putem Onoga koji nije došao da mu služe, nego da On služi.

 

Svećenički kandidat postiže taj cilj ne samo rastom u ljudskim i moralnim darovima nego poglavito razvijanjem krjeposti sudjelovanjem u liturgijskom životu zajednice. Stoga je svagdanje slavljenje Euharistije u središtu čitavoga života Sjemeništa. Zato je bitno da pitomci u tome svjesno i aktivno sudjeluju. Vrlo važna zadaća ravnateljstva Sjemeništa je uvesti pitomce u blago liturgije, te praktična priprava za buduću službu.

Da bi pitomci zaista doživjeli blaga i otajstvo hijerarhijske Crkve, u kojoj su različiti članovi i službe, prolazi se kroz stupnjeviti hod prema svećeništvu u redoslijedu primanja kandidatura, službi i svetih redova:

  • Obred primanja među kandidate za đakonat i prezbiterat („ritus admissionis“) obavlja se na 3. godini filozofsko- teološkog studija.
  • Lektorat se podjeljuje u 4. godini
  • Akolitat u 5. godini
  • Đakonatu se kandidat prepušta po završetku filozofsko- teološkog studija, a nakon predane diplomske radnje, barem 6 mjeseci prije prezbiterata.

Liturgijski čini sjemenišne zajednice odvijaju se u kućnoj kapelici i sjemenišnoj crkvi, a prema potrebi bogoslovi sudjeluju i služe u katedrali.
Pitomci se trebaju učiti  da iz liturgijskog života gaje unutarnji život, te da otkriju usku povezanost između svete liturgije i svagdanjeg života, što potiče na apostolat i zahtjeva istinsko svjedočanstvo žive vjere po djelotvornoj ljubavi.

Bogoslovi dan započinju Jutarnjom, kao jutarnjom molitvom sjemenišne zajednice, u podne se moli prikladna molitva, a prije studija Deveti čas. Dan završavaju zajedničkom molitvom Večernje, kao večernja molitva, te osobnim ispitom savjesti i Povečerjem.

Kao pomoć u duhovnom životu jest duhovno vodstvo koje se sastoji u sustavnom nastojanju oko kršćanske zrelosti pod vodstvom duhovnika i ispovjednika. Osim individualnog duhovnog vodstva duhovnik pruža bogoslovima i zajedničku duhovnu pouku, te reviziju duhovnog života  kroz mjesečne duhovne obnove i slične duhovne inicijative.

Vrlo je važna osobna izgradnja kroz svakodnevno čitanje Svetoga pisma i kršćansku molitvu. Za život u zajednici veoma su važni časovi šutnje koji su dragocjeni za osobno razmišljanje, nutarnji život i intelektualni rad.

Slijediti Krista može samo onaj koji neprestano nastoji suobličiti se Kristu – poslušnom i siromašnom, punom ljubavi i samozatajnom.

Blažena Djevica Marija ja pripravniku i samom svećeniku prvi uzor i primjer poučljivosti i poslušnosti u ostvarenju Božjeg poziva, prihvaćanju nadahnuća Duha Božjega, potpunog predanja slavi Božjoj i spasenju ljudi.

Jasmin Kralj, II. godina