Liturgija

Kardinal A. Cañizares Llovera, prefekt Sv. Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu o načinu pričešćivanja

Kardinal A. Cañizares Llovera je u Katoličkoj crkvi odgovoran za provedbu liturgijskih smjernica Benedikta XVI. Španjolca je vladajući prvosvećenik 2008. pozvao u Rim i postavio za prefekta Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu. U intervjuu za španjolsku agenciju ‘ACI Prensa’ kurijalni kardinal se izjasnio o pitanju primanja pričesti; predložio je katolicima da se pričešćuju klečeći, na jezik.

Kardinal A. Cañizares Llovera je u Katoličkoj crkvi odgovoran za provedbu liturgijskih smjernica Benedikta XVI.

Španjolca je vladajući prvosvećenik 2008. pozvao u Rim i postavio za prefekta Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu. 

U intervjuu za španjolsku agenciju ‘ACI Prensa’ kurijalni kardinal se izjasnio o pitanju primanja pričesti; predložio je katolicima da se pričešćuju klečeći, na jezik. 

Kongregacija koju vodi priprema jedan dokument koji predviđa pričest klečeći i na jezik kao dostojanstven i prikladan oblik pričešćivanja kakav je papa Benedikt XVI. ponovo uveo u papinskim liturgijama. O tom izvješćuje Messainlatino.it.   

Na pitanje što bi rekao na pitanje, trebaju li se vjernici pričešćivati na ruku ili na usta, kardinalov je odgovor bio kratak i jednoznačan: ‘preporučljivo je da vjernici pričest primaju na usta, klečeći.‘         

Na potpitanje je objasnio zašto svi koji se pričešćuju kod pape Benedikta XVI. pričest primaju na taj način. Klečeći je stav prikladan izraz, jer je ‘pričešćivanje jedan sasvim poseban oblik klanjanja i priznavanja Boga. Radi se o svijesti da se nalazimo u izravnoj Božjoj prisutnosti, da je On došao k nama i da mi nismo dostojni‘, objašnjava kardinal Cañizares.       
Prefekt naglašava da je pričest na taj način ‘znak klanjanja koji trebamo povratiti. Mislim da je nužno da se u cijeloj Crkvi sveta pričest prima klečeći.‘      

O široko rasprostranjenoj praksi od ’70.-ih godina, pričešćivanja stojeći, kaže: ‘Tko prima svetu pričest stojeći, mora prignuti koljeno ili se duboko nakloniti, što nitko ne radi.’ 

Papin ‘ministar’ nadalje govori: ‘Kad banaliziramo primanje pričesti, banaliziramo sve. Ne smijemo izgubiti jedan tako značajan trenutak kao što je primanje pričesti, stvarne prisutnosti Krista, Boga koji je ljubav, kako pjevamo u jednoj španjolskoj pjesmi.’     

Agencija je upitala kardinala također o ‘liturgijskim zloporabama‘ koje neki provode. Odgovorio je da ih je nužno ‘ispraviti prije svega dobrom formacijom – sjemeništaraca, svećenika, kateheta, svih kršćanskih vjernika.’      

Ta formacija mora osigurati da se ‘celebrira dobro i dostojanstveno u skladu s propisima Crkve jer je to jedini način da se autentično slavi euharistiju.’    

Zaključno je objasnio da u međusobno povezanim pitanjima formacije, pravilne i dostojanstvene celebracije liturgije te ispravljanja zloporaba ‘mi biskupi nosimo jasnu odgovornost i ne smijemo je zanemariti, jer sve ono što činimo da se euharistija dostojno slavi, služi dostojanstvenom i dobrom sudjelovanju na euharistiji.‘”

Izvor: katholisches.info, putem Splendor Domini, 7.8.2011.