Bogoslovski radovi

Klanjanje

KLANJANJE

POUZDANJE U BOŽJU PROVIDNOST

 

Pjesma: Klanjam ti se smjerno

Svećenik izlaže presveto

Tišina

 

Iz Evanđelja po Mateju ( Mt 6, 25-34 )

 

25 “Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?”
26 “Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih?
27 A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat?
28 I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane, kako rastu! Ne muče se niti predu.
29 A kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih.
30 Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?”
31 “Nemojte dakle zabrinuto govoriti: `Što ćemo jesti?` ili: `Što ćemo piti?` ili: `U što ćemo se obući?`
32 Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno.
33 Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati.
34 Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova.”

 

Tišina

Poticajni tekst za razmišljanje

Pozvani smo biti istinski svjedoci i tako se uključiti u tijek Božjeg milosrđa.
Neka se nitko ne boji za sebe.  Neka se nitko ne boji za svoje bližnje.
Neće ga zaobići struja Božjeg milosrđa ako otvori svoje srce.
Da netko bude  aktivan svjedok, živjeti mu je u potpunom predanju Bogu, boraviti u njegovoj blizini, odmarati se na njegovu srcu, iz kojega izviru sve milosti.
Duh pak Sveti izobilno preplavljuje srca  ljubavlju  koja onda sve pokreće.
Zato, otvorimo svoja srca i molimo Isusa da Duh Sveti razlije na svakoga od nas ljubav koja će nas pokrenuti da vršimo volju Očevu.

 

Pjesma: Himan Duhu Svetom

Tišina

Prošnje za istinsko svjedočenje

Uvod: Ti sam se možeš, milosrdni Isuse suprotstaviti zlome koji vlada svijetom i uspostaviti civilizaciju ljubavi. Znamo ipak da tražiš od svakog čovjeka da bude u tom zadatku tvoj suradnik. Očekuješ to od nas, slabih ljudi. Zato Te molimo za pomoć i potrebnu milost. Odgovarajući na tvoj poziv, molimo, ponavljajući riječi:

Pomozi nam milosrdni Isuse!

Da budemo oruđe tvoga mira u svijetu i ljudskim srcima, molimo te.
Da tamo gdje je mržnja sijemo ljubav, molimo te.
Da tamo gdje je uvreda donosimo oproštenje, molimo te.
Da tamo gdje vlada pogreška unosimo istinu, molimo te.
Da tamo gdje je klonulost širimo vjeru, molimo te.
Da tamo gdje vlada očaj budimo nadu, molimo te.
Da tamo gdje je tama upalimo svjetlo, molimo te.
Da tamo gdje je tuga nosimo radost, molimo te.
Učini Gospodine: da tješimo druge, a ne da tražimo utjehu, molimo te.
Da shvaćamo druge, a ne da zahtijevamo od njih samo da nas razumiju, molimo te.
Da ljubimo, a ne da tražimo da nas vole, molimo te.

Molitva: Isuse, znamo da predajući Ti sve, primamo od Tebe sve; zaboravljajući sebe, pronalazimo sebe u Tebi; drugima opraštajući, primamo oproštenje, a umirući, ustajemo od mrtvih i živjeti ćemo zajedno s Tobom uvijek. Amen.

Tišina

Divnoj dakle

Blagoslov!

Blagoslovljen budi Bog…

 

Svećenik pohranjuje presveto

 

Pjesma: O Marijo mila  (PGPN 610)