Vijesti

Propovjed Ivana Pavla II. na Delti

Zadnjih dana svojega zemaljskog života lsus je svojim učenicima obećao dar Duha Svetoga kao svoju najistinskiju baštinu, nastavak same njegove nazočnosti ( usp. Iv 14, 16-17). Upravo naviješteni ulomak Evanđelja omogućio nam je da ponovno doživimo trenutak u koji je to obećanje posta/o stvarnost:

Uskrsli uđe u dvoranu Posljednje večere, pozdravi svoje učenike i dahne u njih te im reče: “Primite Duha Svetoga” (Iv 20, 22).

Pedesetnica, opisana u Djelima apostolskim, jest događaj, koji je -pedeset dana kasnije – očitovao i svima priopćio dar, što ga je lsus dao svojima na sam dan Vazma. Kristova je Crkva uvijek, tako rekuć, u prigodi Pedesetnice. Neprestano je sabrana u dvorani Posljednje večere, gdje moli, i istodobno se, nošena jakim vjetrom Duha, nalazi na putovima svijeta, gdje navješćuje. Crkva neprestano ostaje mlada i živa, jedna, sveta, katolička, apostolska, jer Duh neprestano silazi na nju kako bi je podsjećao na sve ono što joj je njezin Gospodin govorio ( usp. Iv 14, 25) i uvodio je u svu istinu (usp. Iv 16, 13). Želim danas posebnom ljubavlju pozdraviti dio Crkve, koja hodočasti u zemlji Hrvatskoj, koja je ovdje okupljena oko svojih pastira i koju u njezinu bogatstvu i raznolikosti predstavljaju vjernici pristigli iz raznih krajeva države.

Pozdravljam riječkoga nadbiskupa Jvana Devčića, koji me je primio u ime svih vas, i nadbiskupa u miru josipa Pavlišića, koji je sa mnom bio nazočan na Drugome vatikanskom saboru: s njim zajedno zahvaljujem Bogu za šezdeset i petu obljetnicu njegova svećeničkoga ređenja, što ju je proslavio u travnju. Poseban pak pozdrav želim uputiti predsjedniku Biskupske konferencije, zagrebačkomu nadbiskupu Josipu Bozaniću, i svim hrvatskim biskupima te gospodi kardinalima i biskupima, koji su došli iz drugih zemalja.

S poštovanjem pozdravljam gospodina Predsjednika Republike i ostale građanske i vojne vlasti, kojima zahvaljujem za nazočnost i za dragocjenu pomoć, što su je dali u pripravi i ostvarenju ovoga mojeg trećeg apostolskog putovanja u Hrvatsku. Na poseban način pozdravljam brojne obitelji, koje su došle ovamo u ovaj njima posvećen dan. Vi ste posebno velika vrijednost za građansko društvo i za Crkvu, jer su “ženidba i obitelj jedno od najdragocjenijih dobara čovječanstva” (Familiaris consortio, 1).

Nalazimo se podno brijega na kojemu leži trsatska svetište, gdje je -prema pobožnoj predaji – neko vrijeme stajao dom Djevice Marije. Drago sjećanje na život Isusa, Marije i josipa u Nazaretu doziva nam u pamet skromnu i jednostavnu ljepotu te sveti i nepovredivi biljeg kršćanske obitelji. Motreći Mariju i josipa, koji prikazuju Djete u Hramu ili idu na hodočašće u jeruzalem, kršćanski se roditelji mogu prepoznati dok sa svojom djecom sudjeluju u nedjeljo} Euharistiji ili dok se sabiru na molitvu u svojemu domu. Drago mi je s tim u svezi dozvati u sjećanje program, što su ga vaši biskupi prije više godina uputili iz Nina: “Hrvatska katolička obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi Misu“. Da bi se to moglo ostvarivati, vrlo je važno poštivati svetost blagdanskoga dana, što članovima obitelji omogućuje da se ponovno nađu zajedno i da Bogu zajedno iskažu dužno štovanje.

Obitelj danas, također i u Hrvatskoj, traži povlaštenu pozornost i jasne mjere, koje će promicati i štititi njezin ustroj, razvoj i stalnost. Mislim, između ostaloga, na ozbiljno pitanje stambenoga prostora i na pitanje zaposlenosti. Ne smije se zaboraviti da se preko pomoći pružene obitelji pridonosi također tješavanju drugih velikih teškoća, kao što su – na primjer – skrb za bolesnike i starije osobe, način kako spriječiti širidbu kriminala i kako naći ustuk upotrebi droge.

Vi se pak, kršćanske obitelji, ne ustručavajte -posebno svjedočeći načinom vlastitoga života -predlagati istinski Božji naum s obitelji kao zajednicom života utemeljena na ženidbi, to jest na postojanome i vjernome zajedništvu muškarca i žene, međusobno vezanima javno očitovanom i priznatom svezom.

Na vama je da na sebe preuzmete odgovornost ljudskoga i kršćanskoga odgoja svoje djece, koristeći se također pomoći odgojnih stručnjaka te ozbiljnih i dobro pripravljenih vjeroučitelja.  Ovdje se, u gradu Rijeci, kao zaštitnik štuje sveti Vid, mladić, koji se nije ustručavao položiti vlastiti život kako bi očuvao svoju vjernost Kristu u kojoj su ga bili poučili njegovi sveti roditelji Modest i Krescencija. I vi, poput njih, pomažite svojoj djeci da idu u susret Isusu, kako bi ga bolje upoznala i slijedila posred kušnji kojima su izložena na putu, što vodi k pravoj radosti.

Ne umarajte se u ispunjenju svoje roditeljske službe, ponavljajući pri tome zaziv, što ga Riječani već sedam stoljeća s pouzdanjem upravljaju čudotvornomu križu štovanu u riječkoj prvostolnici:

Pomogao nam sveti Križ svetoga Vida!

Današnje je društvo dramatično rascjepkana i podijeljena. Upravo je zato i tako očajno nezadovoljno. Ali kršćanin se ne miri s umorom i samim tijekom zbivanja. Budite narod nade! Budite narod koji moli:

Od sva četiri vjetra dođi, Duše, i dahni u ova trupla da ožive” (Ez 37, 9).

Budite narod koji vjeruje u Riječ, koju nam je dao Bog i koja se je ostvarila u Kristu: “I Duh svoj udahnut ću u vas da oživite, i dovest ću vas u vašu zemlju, i znat ćete da ja, Gospodin, govorim i činim” (Ez 37, 14).

Kristova je želja da u Njemu svi budu jedno, kako bi u svima prebivala punina njegove radosti (usp. Iv 15, 11; 17, 13). Ovu svoju želju On i danas očituje za Crkvu, koja smo mi sami osobno. Zbog toga je On, zajedno s Ocem, poslao Duha Svetoga. A Duh neumorno djeluje kako bi uklonio svaku raspršenost i ponovno sastavio svaku raskomadanost.

Sveti nas Pavao podsjeća da je “Plod Duha ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost” (Gat 5, 22-23). Ove darove Duha Svetoga danas Papa ište za sve kršćanske supružnike u Hrvatskoj, kako bi svojim uzajamnim darivanjem, u vjernosti ženidbenim obećanjima i u služenju stvari Evanđelja,  mogle u svijetu biti znak ljubavi Boga prema čovječanstvu.

Ove darove ište Papa za sve vas, koji sudjelujete u ovome slavlju i koji ovdje ponovno potvrđujete da ćete se zalagati i svjedočiti za Krista i njegovo Evanđelje.

Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika i u njima užezi oganj svoje ljubavi” (Pjesma prije Evanđelja).

Dođi,  Duše Sveti! Amen.

Na završetku ovoga svečanog slavlja želim na poseban način pozdraviti hrvatsku mladež. Kao što vam je poznato, dragi prijatelji, Papa na vas gleda s povjerenjem i pouzdanjem te vas danas ponovno poziva da budete jutarnja straža, narod blaženstava, kako vas nazvah za vrijeme jednoga od nedavnih Svjetskih dana mladeži. Vas, koji ćete preko svojega obiteljskog i strukovnog života – na koji se sada pripravljate – zauzeti vrlo odgovorne položaje na dobro građanskoga društva i Crkve, podsjećam da se čovjekova vrijednost sastoji u onome što on jest, a ne u onome što on radi ili pak što on posjeduje; da mali niski ciljevi ne mogu nikada utažiti žeđ za srećom i puninom, koja je u vašemu srcu; da zadaću, što ju je Božja Providnost povjerila svakomu od vas, nitko drugi ne može ispuniti nego vi sami osobno. Odaberite Gospodina Isusa, kojega ćete slušati i slijediti kao Učitelja života, za sudruga na vašemu životnom putu.

[Pozdravi na raznim jezicima]

Talijanski: Saluto i Jede/i di lingua italiana, in particolare le Jamiglie qui convenute. Lo Spirito def Signore rinsaldi i vincoli che vi uniscono e vi renda ne! mondo testimoni dell’amore Jedete e gratuito di Dio!

Njemački:  Einen Jrohen Grufi richte ich an die Gliiubigen deutscher Sprache. Gottes Gnade leite eure Schritte auJ dem Weg der Briiderlichkeit und des Friedens. Von Herzen erbitte ich euch den Schutz und Segen des Herrn.

Slovenski: Iz srca pozdravljam romatje iz Slovenije! Ko se spominjam svojih dveh obiskov v vaši deželi, vas vse vabim, da se odprete darovom Sve tega Duha, ki jih na Binkošti Gospod ]ezus iz/iva na Cerkev. Naj vas spremlja moj Blagoslov!

Albanski: Nje pershiindetje te posar;me ua drejtoi shtegtariive shqiptare. Zoti i madh ju Jaliit bekimin me dhuraten e Shpritit te vet qe vjen nga lart.

Poljski: Serdecznie pozdrawiam moich rodak6w: Matka Boska niech was prowadzi do swoego Syna, abycie mogli czerpać obficie ze skarbca ]ego serca. Niech wam Bog blogoslawi.

Upravljajući svoj pogled na Mariju, koja se zajedno s apostolima nalazi u dvorani Posljednje večere,  motrimo u Njoj Majku Crkve, pozornu i punu skrbi prema svoj svojoj djeci. Obratimo joj se prošnjom, ištući da svojim moćnim zagovorom svemu narodu Božjemu isprosi poslušnost poticajima Duha Svetoga, snagu za dosljednost u vjeri i hrabrost u svjedočenju u svim životnim okolnostima.