Vijesti

Psihologijski seminar u Lovranu

Od 20. do 22. listopada, boravili smo u Domu pastoralnih susreta „Laurana“ u Lovranu sudjelujući na psihologijskom seminaru predvođenim vlč. Đulianom Trdićem.

Seminar smo započeli u petak (20. listopada) sa inauguralnim predavanjem. Predavač nam je dao kratki pregled sadržaja cijelog seminara.  Slijedećeg dana zazivom Duha Svetoga, naš predavač je počeo razradu teme. Razrađujući sadržaj, velečasni nam je pojasnio utjecaj emocija, a i same psihe na duhovno zvanje kojega osjećamo. Dajući nam uz to i jasne primjere, uputio nas je u dublje razmišljanje tj. razluživanje vlastitog zvanja. Kao iskusni predavač, rado je odgovarao na naša pitanja i davao dodatna pojašnjenja. Također, i mi smo rado koristili pauze i slobodno vrijeme za osobni razgovor sa njime.

Sastavni dio seminara bile su i interaktivne radionice koje su uslijedile nakon svake obrađene teme. Tako nas se potaklo da u grupi podjelimo naša razmišljanja. Na jednoj od njih smo razmišljali o poteškoćama koje nas mogu sputavati općenito u ostvarenju čovjekovih ideala, a u našem slučaju u ostvarenju zvanja.

Seminar smo zaključili u nedelju (22. listopada) za obiteljskim stolom, radujući se pritom novom susretu i predavanju koji nam se tijekom seminara već najavio.

Damjan Poljančić