Popis bogoslova 2017/18

Propedeuti Zoran Maričević (Krčka biskupija)   Kristijan Pandl (Riječka nadbiskupija)   Karlo Špoljarić (Gospićko-senjska biskupija) I. godina     Antonio Oltran (Zadarska nadbiskupija)   Mario Karadakić (Zadarska nadbiskupija) II. godina   Marko Matešić (Gospićko-senjska biskupija)   Luka Vedrić (Zadarska nadbiskupija) [...]

siječanj 21, 2014 Bogoslovija, Popis bogoslova