Popis bogoslova

Propedeuti Zoran Maričević (Krčka biskupija)   Kristijan Pandl (Riječka nadbiskupija)   Karlo Špoljarić (Gospićko-senjska biskupija) I. godina   Mario Mršić (Zadarska nadbiskupija)   Antonio Oltran (Zadarska nadbiskupija)   Mario Karadakić (Zadarska nadbiskupija) II. godina   Marko Matešić (Gospićko-senjska biskupija)   [...]

siječanj 21, 2014 Bogoslovija, Popis bogoslova