Ljudska formacija

Caritas

Bogoslovi su aktivni u životu Crkve, pa želeći iskazati kršćansku ljubav ( caritas ) pomažu onima kojima je pomoć potrebna. Tako jedan dio bogoslova ide u Pučku kuhinju sestara milosrdnica, a jedan dio u prihvatilište “Ruže Svetoga Franje” na Kozali, gdje obnašaju službu volontera. Tamo pomažu pripremati večeru, posluže beskućnike, i pospreme sve što trebaju. …