Bogoslovski radovi (stari)

Propovijed- 3. nedjelja kroz godinu

Evanđelje: Mk 1,14-20

Iz evanđelja po Marku:

Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: “Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!” I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari. I reče im Isus: “Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!” Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim. Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim.

Ljudska narav i istočni grijeh (seminarski rad)

1. Stvaranje

Katekizam Katoličke Crkve, pozivajući se na Sveto pismo, kaže: „Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih“  (Post 1,27). Čovjek zauzima jedinstveno mjesto u stvorenju: on je “na sliku Božju”; u svojoj naravi ujedinjuje duhovni i tvarni svijet; stvoren je kao “muško i žensko”; Bog ga je utemeljio u svom prijateljstvu.“[1]

Tijelovo – Corpus Christi

Značenje i nastanak blagdana

Tijelovo je blagdan koji je naređen na spomen ustanove Presvetog oltarskog sakramenta. Slavi se u četvrtak nakon Presvetog Trojstva. Naime, iako se spomen ustanovljenja Presvetog sakramenta slavi na Veliki četvrtak, Crkva, pošto je te dane zaokupljena otajstvom Kristove Muke, u svojoj mudrosti odlučila je da se posebnim blagdanom slavi Otajstvo ustanovljenja Presvetog sakramenta.

Propovjed – I. korizmena nedjelja 2011.

Draga braćo, na početku smo korizmenog vremena. Svi mi znamo što zapravo znači korizma i na što nas ona potiče i koji je njezin cilj. Korizmeni dani su dani odricanja od stvari za koje smo vezani, od kojih se tijekom svog života teško odričemo. Korizma nas također potiče da malo dublje uđemo u sebe i sjedinimo se s Gospodinom u molitvi, postu i milostinji.

Propovjed – VI. vazmena nedjelja 2011.

Iz Svetog Evanđelja po Ivanu

„ Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i On će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovjedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.“

+ Hvaljen Isus i Marija !

Karizmatska obnova u Duhu Svetom

“Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji” (Rim 8, 14). Duh Sveti je Bog, osobna ljubav koja svom silinom i postojanošću struji između Oca i Sina, a u Božjoj dobroti izljeva se i na nas te čini da budemo. On je milosna snaga koja uzdržava sve živo i neprestano obnavlja lice zemlje. Osim toga, on čini i da Crkva jest, da sakramenti imaju snagu spašavanja i pobožanstvenjenja, da naša molitva bude čista, pravedna, zaslužna, Bogu ugodna, da ima snagu mijenjati živote. On oplođuje naše patnje, boli, zla  i prikazuje ih Bogu.

POVIJEST GOSPIĆKO – SENJSKE BISKUPIJE

Dana 25. svibnja 2000. godine papa Ivan Pavao II. izdao je svečano pismo (bulu) kojim dijeli dotadašnju Riječko-senjsku nadbiskupiju na dvije crkvene jedinice: Riječku nadbiskupiju i Gospićko-senjsku biskupiju. Svakoj od njih pripalo je po pet dekanata dotadašnje Nadbiskupije. Riječkoj nadbiskupiji ostaju dekanati: bakarski, crikvenički, delnički, opatijski i riječki, a Gospićko-senjskoj biskupiji pripadaju dekanati: gospićki, ogulinski, otočki, senjski i slunjski.