• Duhovna formacija

    Klanjanja

    Redovno klanjanje odvija se u Bogoslovskoj kapeli svakoga četvrta uvečer u 21,30. Ono pripremaju sami bogoslovi. Uz redovna klanjanja, organizirana su cijelonoćna klanjanja svaku noć sa četvrtka na petak u korizmi, kao i klanjanja za duhovna zvanja kroz godinu.