• Crkveni dokumenti

  Apostolsko pismo Ecclesiae Unitatem

  Apostolsko pismo Ecclesiae UnitatemMotuproprij Vrhovnoga Svećenika Benedikta XVI. 1. Zadaća da očuva jedinstvo Crkve, s brigom da ponudi svima pomoć da na prikladan način odgovore ovom pozivu i božanskoj milosti, na poseban način pripada Nasljedniku Apostola Petra, koji je trajno i vidljivo načelo i temelj jedinstva kako biskupa tako i vjernika (1). Prvi i temeljni prioritet Crkve, u svakom vremenu- voditi ljude ususret Bogu- treba potpomoći naporom da se postigne zajedničko svjedočenje vjere svih kršćana.

 • Crkveni dokumenti

  APOSTOLSKA KONSTITUCIJA Nj. Sv. pape BENEDIKTA XVI.

  “ANGLICANORUM COETIBUS” o stupanju anglikanaca u Katoličku crkvu “U zadnje je vrijeme Duh Sveti potaknuo anglikanske skupine da više puta i ustrajno, mole primitak u puno katoličko zajedništvo, pojedinačno i skupno. Apostolska Stolica je povoljno odgovorila na njihove molbe. Doista, Nasljednik Petrov, kojemu je Isus Krist dao nalog da jamči jedinstvo među biskupima i da predstoji i čuva univerzalno zajedništvo svih crkava (1), nije mogao propustiti pripraviti mjere koje omogućuju ostvarenje takve svete želje. Crkvu, narod okupljen u jedinstvu Oca, Sina i Duha Svetoga (2), ustanovio je naš Gospodin Isus Krist kao ‘sakrament- znak i sredstvo za zajedništvo s Bogom i jedinstvo među narodima.’ (3) Svaka podjela među krštenima u…

 • Crkveni dokumenti

  ENCIKLIKA PAPE PIJA XII. »MYSTICI CORPORIS«

  O MISTIČNOME TIJELU ISUSA KRISTA I O NAŠEMU SJEDINJENJU S KRISTOM U TOME TIJELU Časnoj Braći Patrijarsima, Primasima, Nadbiskupima, Biskupima i drugim Mjesnim Ordinarijima, koji su u miru i zajednici s Apostolskom Stolicom. UVOD 1. Nauka o mističnome Tijelu Kristovom – a to je Crkva (usp. Kol 1, 24) – primljena prvotno iz ustiju samoga Spasitelja, tako lijepo osvjetljuje ono veliko, nikada dosta uzvisivano dobročinstvo najintimnijega našeg sjedinjenja s tako uzvišenom Glavom; predmet je, bez sumnje, koji svojom uzvišenošću i dostojanstvom zove sve ljude, u kojima djeluje Božji Duh, da ga promotre, i prosvjetljujući njihove pameti, veoma ih potiče na ona spasonosna djela, koja odgovaraju ovim zapovijedima. Zato držimo, da…

 • Crkveni dokumenti

  Redemptionis Sacramentum

  Uputa Redemptionis Sacramentum, objavljena na Blagovijest 2004. godine za pontifikata Ivana Pavla II., ne donosi nikakvu novost u odnosu na već postojeći Rimski misal Pavla VI. iz 1969. godine, nego ponovno naglašava propise koji se u praksi ne obdržavaju te upozorava na razne zloporabe. Predgovor 1. Sakrament Otkupljenja priznat je od Majke Crkve u Presvetoj Euharistiji u čvrstoj vjeri, s veseljem prihvaćen, slavljen i sa štovanjem čašćen. Pritom Crkva navješćuje smrt Isusa Krista i hvali Njegovo uskrsnuće, sve dok nedođe u veličanstvu, kako bi kao Gospodin i nepobjedivi Vladar, kao Vječni Svećenik i Kralj cijelog svijeta predao carstvo istine i života svemoćnom Ocu i njegovu neizmjernom veličanstvu. 2. Nauk Crkve…

 • Crkveni dokumenti

  Dominus Iesus: deklaracija o jedincatosti i spasenjskoj univerzalnosti Isusa Krista i Crkve

  Uvod 1. Gospodin Isus, prije no što je uzašao na nebo, povjerio je svojim učenicima poslanje da naviještaju evanđelje cijelome svijetu i krste sve narode: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se« (Mk 16, 15-16). »Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio« (Mt 28,18-20; usp. također Lk 26, 46-48; Iv 17,18; 20,21; Dj 1,8).

 • Crkveni dokumenti

  BENEDIKT XVI.- DEUS CARITAS EST BOG JE LJUBAV

  SADRŽAJ UVOD PRVI DIO Jedinstvo ljubavi u stvaranju i u povijesti spasenjaJezièni problem»Eros« i »agape« – razlièitost i jedinstvoNovost biblijske vjereIsus Krist – utjelovljena Božja ljubavLjubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu DRUGI DIO Caritas – ljubav Crkve kao »zajednice ljubavi«Karitativno djelovanje Crkve kao oèitovanje trinitarne ljubaviKaritativni rad kao zadaæa CrkvePravednost i ljubavMnogostruke strukture karitativnog služenja u suvremenome društvenom okruženjuPosebna obilježja karitativne djelatnosti CrkveOdgovorni za karitativnu djelatnost Crkve ZAKLJUÈAK

 • Molitve

  Molitva za proglašenje svetim blaženoga Alojzija Stepinca

  Gospodine Bože, izvore svetosti i milosti, blaženoga Alojzija, pastira i mučenika,pozvao si da ti služikao navjestitelj i branitelj istinei kao hrabri svjedok vjernosti Crkvi. Poslušan tvojoj Riječii vođen Duhom tvoje ljubavi,zauzimao se za siromašne i obespravljene;ostavio nam je divno svjetlo čiste savjesti,pouzdanja u tebe i ustrajnosti u trpljenju. Ponizno te molimoda nas obdariš svojom radošćute blaženoga Alojzija ubrojišmeđu svece sveopće Crkve,da bismo ga mogli još predanije slijeditii uteći se njegovu moćnom zagovoruu svojim životnim potrebama. Po njegovim molitvama jačaj proročki glas Crkve,koji širi nadu u dolazak tvojega kraljevstva,praćen blizinom i utjehom Blažene Djevice Marije,Majke i Kraljice vjernoga ti naroda.Po Kristu Gospodinu našemu. Amen!

 • Molitve

  Molitva sv. Alfonza Marije Liguorija nakon svete Mise – srijeda

  Moj Isuse, dobro vidim sve što si učinio i sve što si propatio za mene da bih te zavolio – ja, koji sam prema tebi bio toliko puta tako nezahvalan. Koliko puta sam, Bože moje duše, prokockao tvoju milost za neki ludi užitak ili neku zlu želju i izgubio te.Toliko puta sam bio zahvalan stvorenjima, zbog užitka kojeg sam u njima nalazio, a samo prema tebi pokazao sam se nezahvalnim. Oprosti mi, Bože moj: boli me ova krivica moje nezahvalnosti i kajem se svim srcem. Uzdam se u tvoje milosrđe jer ti se neizmjerna dobrota. Da nisi neizmjerna dobrota morao bih biti bez nade i ne bih se mogao utjecati…

 • Kršćanski život

  Bl. Ivan Merz: Kršćanski društveni poredak

  Pogledajmo oko sebe. Mnogo ljudi ne misli više na Boga, Tvorca ovoga svijeta. Život mnogih ljudi protivi se zakonima Boga i Crkve. Obitelji propadaju radi nećudorednosti, novinstvo je zlo, kazališta su širitelji pokvarenosti, državnici u mnogočemu loše upravljaju. Ni škole, ni moda, ni znanost, ni umjetnost, ni izlozi ni gospodarstvo nije velikim dijelom u skladu sa Božjim zakonima. No od svih suvremenih zala jedno je između najvećih: zlo novina i knjiga. Zašto je suvremeno društvo u tako očajno lošem položaju? Glavni je razlog što čovjek sam sebe smatra Božanstvom, a o živomu Bogu ne vodi više računa.

 • Molitve

  Molitva sv. Alfonza Marije Liguorija nakon svete Mise – utorak

  Gospodine moj, kako sam te mogao toliko puta uvrijediti, znajući koliko ti je grijeh odbojan? Molim te, da mi oprostiš po zaslugama svoje Muke i vežeš me za se okovima svoje ljubavi. Neka me loš miris mojih mana ne udalji od tebe. Učini da sve više razmatram tvoju dobrotu i ljubav koju ti dugujem te ljubav kojom si me ti ljubio.Čeznem, dobri Isuse, predati ti se potpuno, jer si se ti predao, žrtvujući se, za mene. Imao si mnogo razloga da bi me zadržao blizu sebe. Molim te ne dopusti da se odijelim od tebe. Volim te, Bože moj, i želim te uvijek voljeti. Kako bih mogao živjeti odijeljen od…