Bogoslovno sjemenište

Pregledavanje kategorije "Crkveni dokumenti"

Apostolsko pismo Ecclesiae Unitatem

Apostolsko pismo Ecclesiae Unitatem

Apostolsko pismo Ecclesiae Unitatem
Motuproprij Vrhovnoga Svećenika Benedikta XVI.

1. Zadaća da očuva jedinstvo Crkve, s brigom da ponudi svima pomoć da na prikladan način odgovore ovom pozivu i božanskoj milosti, na poseban način pripada Nasljedniku Apostola Petra, koji je [...]

studeni 22, 2013 Crkveni dokumenti
APOSTOLSKA KONSTITUCIJA Nj. Sv. pape BENEDIKTA XVI.

APOSTOLSKA KONSTITUCIJA Nj. Sv. pape BENEDIKTA XVI.

“ANGLICANORUM COETIBUS” o stupanju anglikanaca u Katoličku crkvu

“U zadnje je vrijeme Duh Sveti potaknuo anglikanske skupine da više puta i ustrajno, mole primitak u puno katoličko zajedništvo, pojedinačno i skupno. Apostolska Stolica je povoljno odgovorila na njihove molbe. Doista, [...]

studeni 22, 2013 Crkveni dokumenti
ENCIKLIKA PAPE PIJA XII. »MYSTICI CORPORIS«

ENCIKLIKA PAPE PIJA XII. »MYSTICI CORPORIS«

O MISTIČNOME TIJELU ISUSA KRISTA I O NAŠEMU SJEDINJENJU S KRISTOM U TOME TIJELU

Časnoj Braći Patrijarsima, Primasima, Nadbiskupima, Biskupima i drugim Mjesnim Ordinarijima, koji su u miru i zajednici s Apostolskom Stolicom.

UVOD

1. Nauka o mističnome Tijelu Kristovom [...]

studeni 22, 2013 Crkveni dokumenti
Redemptionis Sacramentum

Redemptionis Sacramentum

Uputa Redemptionis Sacramentum, objavljena na Blagovijest 2004. godine za pontifikata Ivana Pavla II., ne donosi nikakvu novost u odnosu na već postojeći Rimski misal Pavla VI. iz 1969. godine, nego ponovno naglašava propise koji se u praksi ne obdržavaju te [...]

studeni 22, 2013 Crkveni dokumenti
Dominus Iesus: deklaracija o jedincatosti i spasenjskoj univerzalnosti Isusa Krista i Crkve

Dominus Iesus: deklaracija o jedincatosti i spasenjskoj univerzalnosti Isusa Krista i Crkve

Uvod

1. Gospodin Isus, prije no što je uzašao na nebo, povjerio je svojim učenicima poslanje da naviještaju evanđelje cijelome svijetu i krste sve narode: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit [...]

studeni 22, 2013 Crkveni dokumenti
BENEDIKT XVI.- DEUS CARITAS EST BOG JE LJUBAV

BENEDIKT XVI.- DEUS CARITAS EST BOG JE LJUBAV

SADRŽAJ

UVOD

PRVI DIO


Jedinstvo ljubavi u stvaranju i u povijesti spasenja
Jezièni problem
»Eros« i »agape« – razlièitost i jedinstvo
Novost biblijske vjere
Isus Krist – utjelovljena Božja ljubav
Ljubav prema Bogu i ljubav [...]

studeni 22, 2013 Crkveni dokumenti
Crkveni dokumenti

Crkveni dokumenti

      Crkveni dokumenti za vrijeme pontifikata pape Benedikta XVI. (2005. – feliciter regnans)                 Pontifikalna komisija Ecclesia Dei – Uputa Universae Ecclesiae – 30.IV.2011. Benedikt XVI. – Motu proprij – Ubicumque [...]

ožujak 25, 2011 Crkveni dokumenti