• Crkveni dokumenti

  Apostolsko pismo Ecclesiae Unitatem

  Apostolsko pismo Ecclesiae UnitatemMotuproprij Vrhovnoga Svećenika Benedikta XVI. 1. Zadaća da očuva jedinstvo Crkve, s brigom da ponudi svima pomoć da na prikladan način odgovore ovom pozivu i božanskoj milosti, na poseban način pripada Nasljedniku Apostola Petra, koji je trajno i vidljivo načelo i temelj jedinstva kako biskupa tako i vjernika (1). Prvi i temeljni prioritet Crkve, u svakom vremenu- voditi ljude ususret Bogu- treba potpomoći naporom da se postigne zajedničko svjedočenje vjere svih kršćana.

 • Crkveni dokumenti

  APOSTOLSKA KONSTITUCIJA Nj. Sv. pape BENEDIKTA XVI.

  “ANGLICANORUM COETIBUS” o stupanju anglikanaca u Katoličku crkvu “U zadnje je vrijeme Duh Sveti potaknuo anglikanske skupine da više puta i ustrajno, mole primitak u puno katoličko zajedništvo, pojedinačno i skupno. Apostolska Stolica je povoljno odgovorila na njihove molbe. Doista, Nasljednik Petrov, kojemu je Isus Krist dao nalog da jamči jedinstvo među biskupima i da predstoji i čuva univerzalno zajedništvo svih crkava (1), nije mogao propustiti pripraviti mjere koje omogućuju ostvarenje takve svete želje. Crkvu, narod okupljen u jedinstvu Oca, Sina i Duha Svetoga (2), ustanovio je naš Gospodin Isus Krist kao ‘sakrament- znak i sredstvo za zajedništvo s Bogom i jedinstvo među narodima.’ (3) Svaka podjela među krštenima u…

 • Crkveni dokumenti

  ENCIKLIKA PAPE PIJA XII. »MYSTICI CORPORIS«

  O MISTIČNOME TIJELU ISUSA KRISTA I O NAŠEMU SJEDINJENJU S KRISTOM U TOME TIJELU Časnoj Braći Patrijarsima, Primasima, Nadbiskupima, Biskupima i drugim Mjesnim Ordinarijima, koji su u miru i zajednici s Apostolskom Stolicom. UVOD 1. Nauka o mističnome Tijelu Kristovom – a to je Crkva (usp. Kol 1, 24) – primljena prvotno iz ustiju samoga Spasitelja, tako lijepo osvjetljuje ono veliko, nikada dosta uzvisivano dobročinstvo najintimnijega našeg sjedinjenja s tako uzvišenom Glavom; predmet je, bez sumnje, koji svojom uzvišenošću i dostojanstvom zove sve ljude, u kojima djeluje Božji Duh, da ga promotre, i prosvjetljujući njihove pameti, veoma ih potiče na ona spasonosna djela, koja odgovaraju ovim zapovijedima. Zato držimo, da…

 • Crkveni dokumenti

  Redemptionis Sacramentum

  Uputa Redemptionis Sacramentum, objavljena na Blagovijest 2004. godine za pontifikata Ivana Pavla II., ne donosi nikakvu novost u odnosu na već postojeći Rimski misal Pavla VI. iz 1969. godine, nego ponovno naglašava propise koji se u praksi ne obdržavaju te upozorava na razne zloporabe. Predgovor 1. Sakrament Otkupljenja priznat je od Majke Crkve u Presvetoj Euharistiji u čvrstoj vjeri, s veseljem prihvaćen, slavljen i sa štovanjem čašćen. Pritom Crkva navješćuje smrt Isusa Krista i hvali Njegovo uskrsnuće, sve dok nedođe u veličanstvu, kako bi kao Gospodin i nepobjedivi Vladar, kao Vječni Svećenik i Kralj cijelog svijeta predao carstvo istine i života svemoćnom Ocu i njegovu neizmjernom veličanstvu. 2. Nauk Crkve…

 • Crkveni dokumenti

  Dominus Iesus: deklaracija o jedincatosti i spasenjskoj univerzalnosti Isusa Krista i Crkve

  Uvod 1. Gospodin Isus, prije no što je uzašao na nebo, povjerio je svojim učenicima poslanje da naviještaju evanđelje cijelome svijetu i krste sve narode: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se« (Mk 16, 15-16). »Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio« (Mt 28,18-20; usp. također Lk 26, 46-48; Iv 17,18; 20,21; Dj 1,8).

 • Crkveni dokumenti

  BENEDIKT XVI.- DEUS CARITAS EST BOG JE LJUBAV

  SADRŽAJ UVOD PRVI DIO Jedinstvo ljubavi u stvaranju i u povijesti spasenjaJezièni problem»Eros« i »agape« – razlièitost i jedinstvoNovost biblijske vjereIsus Krist – utjelovljena Božja ljubavLjubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu DRUGI DIO Caritas – ljubav Crkve kao »zajednice ljubavi«Karitativno djelovanje Crkve kao oèitovanje trinitarne ljubaviKaritativni rad kao zadaæa CrkvePravednost i ljubavMnogostruke strukture karitativnog služenja u suvremenome društvenom okruženjuPosebna obilježja karitativne djelatnosti CrkveOdgovorni za karitativnu djelatnost Crkve ZAKLJUÈAK

 • Crkveni dokumenti

  Crkveni dokumenti

        Crkveni dokumenti za vrijeme pontifikata pape Benedikta XVI. (2005. – feliciter regnans)                 Pontifikalna komisija Ecclesia Dei – Uputa Universae Ecclesiae – 30.IV.2011. Benedikt XVI. – Motu proprij – Ubicumque et semper – 21.IX.2010. Benedikt XVI. – Apostolska konstitucija Anglicanorum cœtibus – 4.XI.2009. Kongregacija za nauk vjere – Instrukcija o bioetičkim pitanjima Dignitas personae – 8.IX.2009. Benedikt XVI. – Motu proprij Ecclesiæ unitatem – 2.VII.2009. Benedikt XVI. – Motu proprij Summorum Pontificum – 7.VII.2007. Benedikt XVI. – Enciklika Deus caritas est – 25.XII.2005. Kongregacija za nauk vjere – Deklaracija Dominus Iesus – 6.VIII.2000.         Crkveni dokumenti za…