• Liturgija

  Papa Benedikt XVI. – obnovitelj liturgije

  Ovo su probrane Papine misli na temelju nekoliko djela, nastalih iz vremena kad je još bio kardinal. To su, prije svega kapitalno liturgijsko djelo Duh liturgije, zatim poglavlja iz autobiografije Moj život i intervjua s V. Messorijem pod naslovom'Razgovor o vjeri', a pojedine misli uzete su, kako se navode, iz djela A. Schneidera 'Dominus est' i U. M. Langa 'Okretanje prema Gospodinu'.

 • Liturgija

  Liturgijsko posuđe

  Posebno posuđe za službu božanstvu poznato je kod svih naroda. Osobito se razvilo u kultovima starih Sumerana, Babilonaca, Asiraca, Egipćana, ali i Kananaca.Tako nam je poznata zgoda iz Biblije gdje svećenik Šalema, Melkisedek, donosi Abrahamu kruh i vino.Izlaskom iz Egipta, Bog naređuje Mojsiju da se sačini posebno posuđe za službu Božju u Šatoru sastanka. Izgradnjom jeruzalemskog Hrama, kralj Salomon je uredio da se izradi sve potrebno za bogoslužje u Hramu, pa tako i sveto posuđe.

 • Liturgija

  Bl. Ivan Merz o liturgiji

  Liturgija - službeno bogoslužje Katoličke Crkve - bilo je središte Ivanova duhovnog, molitvenog života. Iz srca liturgije, a to je sv. misa - euharistija, Merz je dnevno crpio snagu i apostolski žar. Njegovo zanimanje za liturgiju potječe još iz studentskih dana. Za svoju doktorsku disertaciju odabrao je temu "utjecaj liturgije na francuske pisce". Merz je liturgiju promatrao i s umjetničkog vida ukoliko u njoj nalaze svoj izražaj sve umjetnosti. Njegove divne misli o liturgiji koje ovdje donosimo, otkrivaju nam svetište njegove duše, koja je bila u stalnom sjedinjenju s Bogom i u težnji da mu pjeva neprestanu hvalu.

 • Liturgija

  BENEDIKT XVI.- Misli o liturgiji

  Nije pretjerano reći da naš sadašnji papa posvećuje veliku pažnju i brigu svetoj liturgiji u Katoličkoj crkvi, čak bi se moglo reći da je Liturgija u zadnjih 20 godina bila jedan od prioriteta u njegovom intenzivnom teološkom i pastoralnom razmišljanju. Njegove se misli kreću od fundamentalnih pitanja do realizacije liturgije u današnjemu zapadnom svijetu, a posebno se bave odnosima »stare« i »nove« liturgije. Tekstovi se nalaze na mnogim mjestima: knjigama, člancima, govorima. Iako je nešto od toga već dostupno i na našemu jeziku, ne čini nam se da je kod nas shvaćena važnost koju on tome pitanju daje. Pod »novom liturgijom« smatra se današnji obred Mise koji je na snazi…

 • Liturgija

  Liturgijsko ruho

  Crkveno ruho u širem smislu obuhvaća svako ruho koje koristi crkveni službenik, bilo u svagdanjem životu, bilo pri vršenju bogoslužja.Ono je nastalo iz svjetovnog načina odjevanja kakvo je bilo uobičajeno u vrijeme stare Grčke i Rima. Seobom naroda, promjenio se način odjevanja i oblik svjetovnog odjela, ali Crkva nije mijenjala izgled liturgijske odjeće, već ga je postepeno usavršavala da služi bogoštovlju. Rimski kanon liturgijskih boja usustavljen je s papom Inocentom III. koji kao liturgijske boje navodi bijelu, crvenu, crnu i zelenu. Konačni raspored boja uvodi papa Pijo V. 

 • Liturgija

  Značenje liturgije

  Činjenica je da nema naroda na svijetu koji ne bi imao bilo kakvu vjeru. Način i uvjeti života utjecali su na sadržaj i vanjske oblike različitih religija, ali je i sama religija utjecala na živote samih pojedinaca, kao i čitavih naroda. Iz vjere u bilo koji oblik božanstva prizlazi unutarnje štovanje, a iz unutarnjeg štovanja, tj. osjećaja prema božanstvu, proizlazi vanjsko štovanje tog božanstva. Za vanjsko štovanje nužan je posrednik, tj. svećenik božanstva, koji tada kao posrednik između božanstva i ljudi, zastupnik božanstva i predstavnik ljudi pred božanstvom. Riječ liturgija je grčkog porijekla; izvorno znači «narodno djelo», djelo u korist naroda kao zajednice, djelo naroda kao zajednice. Liturgija (bogoslužje) jest…