• Liturgija

  Kardinal A. Cañizares Llovera, prefekt Sv. Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu o načinu pričešćivanja

  Kardinal A. Cañizares Llovera je u Katoličkoj crkvi odgovoran za provedbu liturgijskih smjernica Benedikta XVI. Španjolca je vladajući prvosvećenik 2008. pozvao u Rim i postavio za prefekta Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu. U intervjuu za španjolsku agenciju 'ACI Prensa' kurijalni kardinal se izjasnio o pitanju primanja pričesti; predložio je katolicima da se pričešćuju klečeći, na jezik.

 • Liturgija

  Njegova Svetost Benedikt XVI. o važnosti Svete Liturgije

  Liturgija se ne slavi kao samopredstavljanje zajednice ... rani kršćani su molili prema istoku, prema izlazećemu Suncu, simbolu Krista koji se vraća. Time su htjeli pokazati da sav svijet ide ususret Kristu i da on posve obuhvaća taj svijet. Stare crkve nisu bile slučajno tako građene da Sunce u sasvim određenom trenutku baci svoje svjetlo u Božju kuću. Liturgiju nije jednostavno tako smislio bilo tko i bilo kada, nego se ona organski razvijala počevši već od Abrahama.

 • Liturgija

  Sveta mjesta IV. – groblja

  Svaka religija poznaje pojam groblje. Kršćanstvo, obilježeno i rašireno zahvaljujući brojnim mučenicima, posebno njeguje sveta mjesta za ukop pokojnika. Krist, prvi Mučenik, također je zaslugom Nikodema bio pokopan u grobu Josipa iz Arimateje. Krist je uskrsnuo dušom i tijelom, i zato su kršćani njegovali kult mrtvih.

 • Liturgija

  Sveta mjesta II. – crkva izvana

  Crkva kao kuća ili dom Božji, mora se razlikovati od svjetovnih zgrada, i to izvana i iznutra, ali i veličinom. U pravilu, crkve se grade tako da budu položene u smjeru istok – zapad. Na istoku se nalazi oltar ili glavni žrtvenik (u starijim crkvama). Nalazi se na istoku jer su prvi kršćani, za razliku od židova koji su molitve usmjeravali prema Hramu, usmjeravali molitve prema istoku, jer je Krist „mlado sunce s visine“, a i od istoka će se pokazati „veliki znak na nebu“ kako je obećao Isus. Poradi toga su izrađivane freske u apsidi da iako neke bazilike nisu građene smjeru istoka, celebrant gleda u apsidu u kojoj…

 • Liturgija

  Sveta mjesta I. – nastanak, kršćanska sv. mjesta

  Svaki narod poznaje pojam svetog mjesta, poput svetog gaja, izvora, stabla (hrast Mamre), ali i hramove božanstva (Sumer, Egipat, Asirija, Babilon, Filisteja). Bog je naredio i Abelu Pravednom da podigne oltar i prinese žrtvu. Isto su učinili Noa, Abraham i veliki svećenik Šalema, Melkisedek, te Jakov. Prvo sveto mjesto, koje je Bog u Starom Zavjetu odredio, bio je Šator sastanka.

 • Liturgija

  Papa Benedikt XVI. – obnovitelj liturgije

  Ovo su probrane Papine misli na temelju nekoliko djela, nastalih iz vremena kad je još bio kardinal. To su, prije svega kapitalno liturgijsko djelo Duh liturgije, zatim poglavlja iz autobiografije Moj život i intervjua s V. Messorijem pod naslovom'Razgovor o vjeri', a pojedine misli uzete su, kako se navode, iz djela A. Schneidera 'Dominus est' i U. M. Langa 'Okretanje prema Gospodinu'.

 • Crkveni dokumenti

  Crkveni dokumenti

        Crkveni dokumenti za vrijeme pontifikata pape Benedikta XVI. (2005. – feliciter regnans)                 Pontifikalna komisija Ecclesia Dei – Uputa Universae Ecclesiae – 30.IV.2011. Benedikt XVI. – Motu proprij – Ubicumque et semper – 21.IX.2010. Benedikt XVI. – Apostolska konstitucija Anglicanorum cœtibus – 4.XI.2009. Kongregacija za nauk vjere – Instrukcija o bioetičkim pitanjima Dignitas personae – 8.IX.2009. Benedikt XVI. – Motu proprij Ecclesiæ unitatem – 2.VII.2009. Benedikt XVI. – Motu proprij Summorum Pontificum – 7.VII.2007. Benedikt XVI. – Enciklika Deus caritas est – 25.XII.2005. Kongregacija za nauk vjere – Deklaracija Dominus Iesus – 6.VIII.2000.         Crkveni dokumenti za…

 • Liturgija

  Liturgijsko posuđe

  Posebno posuđe za službu božanstvu poznato je kod svih naroda. Osobito se razvilo u kultovima starih Sumerana, Babilonaca, Asiraca, Egipćana, ali i Kananaca.Tako nam je poznata zgoda iz Biblije gdje svećenik Šalema, Melkisedek, donosi Abrahamu kruh i vino.Izlaskom iz Egipta, Bog naređuje Mojsiju da se sačini posebno posuđe za službu Božju u Šatoru sastanka. Izgradnjom jeruzalemskog Hrama, kralj Salomon je uredio da se izradi sve potrebno za bogoslužje u Hramu, pa tako i sveto posuđe.