Izvedbeni plan / Red predavanja

VISOKA BOGOSLOVNA ŠKOLA U RIJECI

IZVEDBENI PLAN

FILOZOFSKO-TEOLOŠKI STUDIJ

  1.  GODINA

ZIMSKI SEMESTAR

ŠIFRA NOSITELJ I/ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE NAZIV KOLEGIJA P S V K
FT001 Dr. sc. Franjo Mijatović Uvod u filozofiju i teologiju 2 0 0 2
FT004 Doc. dr. sc. Saša Horvat Logika i spoznajna teorija 3 0 0 4
FT002 Doc. dr. sc. Saša Horvat Povijest antičke i srednjovjekovne filozofije 3 0 0 4
FT008 Doc. dr. sc. Darko Tepert Hebrejski jezik 2 0 0 2
FT007 Dr. sc. Tomislav Zečević Opći uvod u Sveto pismo 2 0 0 3
FT011 Doc. dr. sc. Dražen Volk Uvod u misterij Krista i povijest dogmi 4 0 0 5
FT009 Izv. prof. dr. sc. Marko Medved Opća crkvena povijest I 3 0 0 4
FT012 Dr. sc. Ksenija Rukavina Kovačević Opća metodologija 1 0 0 2
FT 014 Josip Kumburić, mag. cin. Tjelesna i zdravstvena kultura 0 0 2 1
Izborni predmeti 3
Ukupno     20   2 30

Obvezno-izborni predmeti:

ŠIFRA NOSITELJ I/ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE NAZIV KOLEGIJA P S V K
FT001OI Dr. sc. Franjo Mijatović Filozofija i suvremena kultura* 2 0 0 3
FT003OI Izv. prof. dr. sc. Slavko Zec Latinski jezik I ** 2 0 0 3

 

LJETNI SEMESTAR

ŠIFRA NOSITELJ I/ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE NAZIV KOLEGIJA P S V K
FT005 Dr. sc. Franjo Mijatović Kozmologija 2 0 0 3
FT003 Dr. sc. Franjo Mijatović Povijest moderne i suvremene filozofije 3 0 0 5
FT006 Dr. sc. Mario Tomljanović Uvod u psihologiju 2 0 0 3
FT010 Izv. prof. dr. sc. Marko Medved Opća crkvena povijest II 3 0 0 4
FT013 Izv. prof. dr. sc. Slavko Zec Latinski jezik II 2 0 0 2
FT014 Josip Kumburić, mag. cin. Tjelesna i zdravstvena kultura 0 0 2 1
FT 001S Dr. sc. Natalija Bogović Proseminar 0 2 0 3
Izborni predmeti 9
Ukupno     12 2 2 30

 

Obvezno-izborni predmeti:

ŠIFRA NOSITELJ I/ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE NAZIV KOLEGIJA P S V K
FT002OI Doc. dr. sc. Saša Horvat Vjera i znanost* 2 0 0 3
FT004OI Doc. dr. sc. Darko Tepert Grčki jezik ** 2 0 0 3
FT005OI Dr. sc. Tomislav Zečević Biblijska arheologija 2 0 0 3

 

*Tijekom I. godine svi su studenti dužni upisati dva obvezno-izborna predmeta iz ponude predmeta Katedre filozofije u vrijednosti od ukupno 6 ECTS bodova.
**Studenti koji u srednjoj školi nisu slušali i položili Grčki jezik i/ili Latinski jezik obvezni su ih upisati tijekom I. godine studija.
Studenti koji nisu dužni upisati Grčki jezik i/ili Latinski jezik I, umjesto njih upisuju izborne predmete u vrijednosti od 3, odnosno 6 ECTS bodova iz bilo koje skupine izbornih predmeta (obvezno-izborni predmeti, ostali izborni predmeti.)

Uvjeti za upis u II. godinu:

• ostvareni ECTS bodovi u I. godini, u ukupnoj vrijednosti od 50 ECTS bodova

Godišnje je potrebno upisati 60 ECTS bodova iz grupe obveznih i izbornih predmeta te seminara.

LEGENDA:    P – predavanja,  S – seminar,  V – vježbe,  K – koeficijent (ECTS bodovi)