Liturgijsko ruho

Crkveno ruho u širem smislu obuhvaća svako ruho koje koristi crkveni službenik, bilo u svagdanjem životu, bilo pri vršenju bogoslužja.
Ono je nastalo iz svjetovnog načina odjevanja kakvo je bilo uobičajeno u vrijeme stare Grčke i Rima. Seobom naroda, promjenio se način odjevanja i oblik svjetovnog odjela, ali Crkva nije mijenjala izgled liturgijske odjeće, već ga je postepeno usavršavala da služi bogoštovlju. Rimski kanon liturgijskih boja usustavljen je s papom Inocentom III. koji kao liturgijske boje navodi bijelu, crvenu, crnu i zelenu. Konačni raspored boja uvodi papa Pijo V. 

Značenje liturgije

Činjenica je da nema naroda na svijetu koji ne bi imao bilo kakvu vjeru. Način i uvjeti života utjecali su na sadržaj i vanjske oblike različitih religija, ali je i sama religija utjecala na živote samih pojedinaca, kao i čitavih naroda. Iz vjere u bilo koji oblik božanstva prizlazi unutarnje štovanje, a iz unutarnjeg štovanja, tj. osjećaja prema božanstvu, proizlazi vanjsko štovanje tog božanstva. Za vanjsko štovanje nužan je posrednik, tj. svećenik božanstva, koji tada kao posrednik između božanstva i ljudi, zastupnik božanstva i predstavnik ljudi pred božanstvom.

Riječ liturgija je grčkog porijekla; izvorno znači «narodno djelo», djelo u korist naroda kao zajednice, djelo naroda kao zajednice. Liturgija (bogoslužje) jest «djelo» kojim Crkva kao zajednica, sabrana u Duhu Svetom, po vidljivim znakovima uprisutnjuje i primjenjuje na konkretne ljude spasenje što ga je Bog navijestio i izveo u Kristu.Ona je vrhunac kojemu teži sva djelatnost Crkve, i ujedno izvor iz kojeg proistječe sva njezina snaga. Uključuje molitvu zajednice, navješćivanje Riječi Božje i slavljenje otajstava- sakramenata, kojih vrhunac i središte jest euharistija.

Veliki katekizam svetog Pija X.

{spoiler title=Bibliografski podaci i popratna riječ opened=0} Biblioteka KLASICI KATOLIČKE KULTURE 1.Nihil Obstat ” Može se dati dozvola za tiskanje” Cenzor: msgr. Srećko BezićImprimatur ” Neka se tiska” Nadbisk. ordinarijat Br.2027/92. -9.XI.1992. Generalni vikar: msgr. Tomislav Karaman,v.r.Urednik: PETAR BALTAPrijevod: prof. dr. IVAN PEDERINTeološka lektura: msgr. SREĆKO BEZIĆ, biskupski povjerenik za katekizam u školiLektori: dr. RADOVAN …

Životopis pape Ivana Pavla II.

Uvod Dugogodišnji pontifikat pape Ivana Pavla II. karakteriziraju sljedeće značajke: jedan je od najmlađih papa novijega doba; njegov pontifikat je među najduljima; prvi papa ne-Talijan nakon više stoljeća; prvi papa iz jednoga slavenskoga naroda. Također, osobna toplina, neposrednost i prirodna karizma Ivana Pavla II. izuzetno su snažno djelovali preko suvremenih elektronskih medija (osobito televizije), šireći …

__404__

Bad karma: we can’t find that page! You asked for {%sh404SEF_404_URL%}, but despite our computers looking very hard, we could not find it. What happened ? the link you clicked to arrive here has a typo in it or somehow we removed that page, or gave it another name or, quite unlikely for sure, maybe …