• Bogoslovski radovi (stari)

  Karizmatska obnova u Duhu Svetom

  “Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji” (Rim 8, 14). Duh Sveti je Bog, osobna ljubav koja svom silinom i postojanošću struji između Oca i Sina, a u Božjoj dobroti izljeva se i na nas te čini da budemo. On je milosna snaga koja uzdržava sve živo i neprestano obnavlja lice zemlje. Osim toga, on čini i da Crkva jest, da sakramenti imaju snagu spašavanja i pobožanstvenjenja, da naša molitva bude čista, pravedna, zaslužna, Bogu ugodna, da ima snagu mijenjati živote. On oplođuje naše patnje, boli, zla  i prikazuje ih Bogu.

 • Crkveni dokumenti

  Crkveni dokumenti

        Crkveni dokumenti za vrijeme pontifikata pape Benedikta XVI. (2005. – feliciter regnans)                 Pontifikalna komisija Ecclesia Dei – Uputa Universae Ecclesiae – 30.IV.2011. Benedikt XVI. – Motu proprij – Ubicumque et semper – 21.IX.2010. Benedikt XVI. – Apostolska konstitucija Anglicanorum cœtibus – 4.XI.2009. Kongregacija za nauk vjere – Instrukcija o bioetičkim pitanjima Dignitas personae – 8.IX.2009. Benedikt XVI. – Motu proprij Ecclesiæ unitatem – 2.VII.2009. Benedikt XVI. – Motu proprij Summorum Pontificum – 7.VII.2007. Benedikt XVI. – Enciklika Deus caritas est – 25.XII.2005. Kongregacija za nauk vjere – Deklaracija Dominus Iesus – 6.VIII.2000.         Crkveni dokumenti za…

 • Bogoslovski radovi (stari)

  POVIJEST GOSPIĆKO – SENJSKE BISKUPIJE

  Dana 25. svibnja 2000. godine papa Ivan Pavao II. izdao je svečano pismo (bulu) kojim dijeli dotadašnju Riječko-senjsku nadbiskupiju na dvije crkvene jedinice: Riječku nadbiskupiju i Gospićko-senjsku biskupiju. Svakoj od njih pripalo je po pet dekanata dotadašnje Nadbiskupije. Riječkoj nadbiskupiji ostaju dekanati: bakarski, crikvenički, delnički, opatijski i riječki, a Gospićko-senjskoj biskupiji pripadaju dekanati: gospićki, ogulinski, otočki, senjski i slunjski.

 • Liturgija

  Liturgijsko posuđe

  Posebno posuđe za službu božanstvu poznato je kod svih naroda. Osobito se razvilo u kultovima starih Sumerana, Babilonaca, Asiraca, Egipćana, ali i Kananaca.Tako nam je poznata zgoda iz Biblije gdje svećenik Šalema, Melkisedek, donosi Abrahamu kruh i vino.Izlaskom iz Egipta, Bog naređuje Mojsiju da se sačini posebno posuđe za službu Božju u Šatoru sastanka. Izgradnjom jeruzalemskog Hrama, kralj Salomon je uredio da se izradi sve potrebno za bogoslužje u Hramu, pa tako i sveto posuđe.

 • Liturgija

  Bl. Ivan Merz o liturgiji

  Liturgija - službeno bogoslužje Katoličke Crkve - bilo je središte Ivanova duhovnog, molitvenog života. Iz srca liturgije, a to je sv. misa - euharistija, Merz je dnevno crpio snagu i apostolski žar. Njegovo zanimanje za liturgiju potječe još iz studentskih dana. Za svoju doktorsku disertaciju odabrao je temu "utjecaj liturgije na francuske pisce". Merz je liturgiju promatrao i s umjetničkog vida ukoliko u njoj nalaze svoj izražaj sve umjetnosti. Njegove divne misli o liturgiji koje ovdje donosimo, otkrivaju nam svetište njegove duše, koja je bila u stalnom sjedinjenju s Bogom i u težnji da mu pjeva neprestanu hvalu.

 • Liturgija

  BENEDIKT XVI.- Misli o liturgiji

  Nije pretjerano reći da naš sadašnji papa posvećuje veliku pažnju i brigu svetoj liturgiji u Katoličkoj crkvi, čak bi se moglo reći da je Liturgija u zadnjih 20 godina bila jedan od prioriteta u njegovom intenzivnom teološkom i pastoralnom razmišljanju. Njegove se misli kreću od fundamentalnih pitanja do realizacije liturgije u današnjemu zapadnom svijetu, a posebno se bave odnosima »stare« i »nove« liturgije. Tekstovi se nalaze na mnogim mjestima: knjigama, člancima, govorima. Iako je nešto od toga već dostupno i na našemu jeziku, ne čini nam se da je kod nas shvaćena važnost koju on tome pitanju daje. Pod »novom liturgijom« smatra se današnji obred Mise koji je na snazi…

 • O bogosloviji

  Bogoslovija

  Bogoslovno sjemenište Ivan Pavao II., Rijeka, ustanova je u kojoj se odgajaju i obrazuju budući svećenici. Iako je ustanova koja ima dugu i burnu povijest, sadašnji oblik dobilo je 80-ih godina XX. stoljeća izgradnjom nove zgrade. Današnji naziv ovo Sjemenište duguje  papi Ivanu Pavlu II., u čiju čast je nazvano nakon boravka istoga pape prilikom posjeta Rijeci za Duhove 2003. godine. Sjemenište je specifično po tome što okuplja mladiće iz više biskupija: Riječke nadbiskupije, Porečke i Pulske biskupije, Krčke biskupije, Gospićko – senjske biskupije i Zadarske nadbiskupije.O redu u Sjemeništu brinu se poglavari, kojih ima četvorica, a o prehrani marljive časne sestre i jedna laikinja. Bogoslovi sami održavaju zajedničke prostore.…

 • Liturgija

  Liturgijsko ruho

  Crkveno ruho u širem smislu obuhvaća svako ruho koje koristi crkveni službenik, bilo u svagdanjem životu, bilo pri vršenju bogoslužja.Ono je nastalo iz svjetovnog načina odjevanja kakvo je bilo uobičajeno u vrijeme stare Grčke i Rima. Seobom naroda, promjenio se način odjevanja i oblik svjetovnog odjela, ali Crkva nije mijenjala izgled liturgijske odjeće, već ga je postepeno usavršavala da služi bogoštovlju. Rimski kanon liturgijskih boja usustavljen je s papom Inocentom III. koji kao liturgijske boje navodi bijelu, crvenu, crnu i zelenu. Konačni raspored boja uvodi papa Pijo V. 

 • Liturgija

  Značenje liturgije

  Činjenica je da nema naroda na svijetu koji ne bi imao bilo kakvu vjeru. Način i uvjeti života utjecali su na sadržaj i vanjske oblike različitih religija, ali je i sama religija utjecala na živote samih pojedinaca, kao i čitavih naroda. Iz vjere u bilo koji oblik božanstva prizlazi unutarnje štovanje, a iz unutarnjeg štovanja, tj. osjećaja prema božanstvu, proizlazi vanjsko štovanje tog božanstva. Za vanjsko štovanje nužan je posrednik, tj. svećenik božanstva, koji tada kao posrednik između božanstva i ljudi, zastupnik božanstva i predstavnik ljudi pred božanstvom. Riječ liturgija je grčkog porijekla; izvorno znači «narodno djelo», djelo u korist naroda kao zajednice, djelo naroda kao zajednice. Liturgija (bogoslužje) jest…