Integrirani preddiplomski i diplomski studij

 

Naziv studijskog programa: Filozofsko-teološki studij

Filozofsko-teološki studij uz filozofsku formaciju sadržava sve teološke discipline s potrebnim uvodom u znanstvenu metodu.

Razina studija: Integrirani preddiplomski i diplomski studij

Integrirani preddiplomski i diplomski Filozofsko-teološki studij traje pet godina odnosno 10 semestara te se završetkom studija  ostvaruje 300 ECTS bodova. Studij se izvodi samo kao redoviti.

Kompetencije koje se stječu: Završetkom studija ispunjavaju se uvjeti za obnašanje službi u Crkvi.