Teološko-pastoralni seminar

Teološko-pastoralni seminar (TPS) je formativni tečaj trajne formacije svećenika i redovnika Riječke metropolije. Organiziraju ga biskupi Riječke metropolije koji određuju temu pojedinog TPS-a. Ovaj seminar organizira se redovito svake godine krajem mjeseca rujna. VBŠ u ime biskupa metropolije organizira skup, te se brine o cjelokupnom njegovom odvijanju. TPS je ograničen samo na jedan dan, a razrada njegove tematike nastavlja se u okviru različitih skupova svećenika u biskupijama metropolije tijekom odnosne godine. Tema ovoga seminara sastavni je dio pastoralnih planova i programa biskupija metropolije.