Kalendar nastave i ispita

 

KALENDAR NASTAVE ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021.

 

NASTAVA

 

Zimski semestar:

 

Ljetni semestar:

 

ISPITNI ROKOVI

 

Zimski ispitni rok:

 

Ljetni ispitni rok:

 

Jesenski ispitni rok: