Kontakt

Riječka nadbiskupija

Visoka bogoslovna škola u Rijeci

Tizianova 15.

51000 – Rijeka

www.bogoslovija-ri.hr

 

Tel.  00385-99-5966-091 (rektor)

        00385-91-198-4984 (tajnica)

        00385-91-5326-995 (ekonom)

E-mail: vbskolari@gmail.com