Vizija i poslanje…

 

Temeljno poslanje ove ustanove sastoji se u filozofsko-teološkom obrazovanju kandidata za svećeništvo iz Bogoslovnog sjemeništa ‘Ivan Pavao II.’ u Rijeci. Zato je VBŠ bitno povezana s ovim sjemeništem i njemu je na službu. Nastavnici i djelatnici VBŠ posvećeni su ostvarivanju što kvalitetnijeg nastavnog procesa, kao i prenošenju znanstvenih filozofsko-teoloških kompetencija na studente.

VBŠ je, neodvojivo od navedenog glavnog cilja svoga poslanja, također posvećena i ostvarivanju svoje znanstvene, kulturne i evangelizacijske kršćanske uloge u Rijeci, ali i u širem području koje gravitira ovome gradu. Kao visoko-obrazovno i znanstveno teološko crkveno učilište, VBŠ je otvorena za suradnju sa svim zainteresiranim crkvenim i društvenim ustanovama.

Osobiti značaj našega poslanja sastoji se u doprinosu poslanju važnih crkvenih ustanova u Riječkoj nadbiskupiji i metropoliji. Pored Bogoslovnog sjemeništa ‘Ivan Pavao II.’ u Rijeci, to se odnosi na Metropolijski pastoralni institut u Rijeci, nadbiskupijsku školu za crkvenu glazbu, nad/biskupijske urede i povjerenstva, te druge crkvene ustanove. Naši nastavnici su aktivno uključeni u ostvarivanje brojnih teološko-pastoralnih projekata, a posebno kroz nastupe i predavanja, radionice, vježbe i seminare.

Pored redovitog filozofsko-teološkog studija, VBŠ ostvaruje i stručni teološki studij za polaznike šeste pastoralne godine, kao i redoviti projekt teološko-pastoralnog seminara za svećenike i redovnike Riječke metropolije.