Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Visoka bogoslovna škola u Rijeci prikuplja i obrađuje osobne podatke u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje Zakonom i drugim propisima utvrđenih obveza redovite djelatnosti, te sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i drugim propisima iz područja znanosti i visokog obrazovanja.

Visoka bogoslovna škola u Rijeci postupa sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU, 2016/679) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, 42/2018) te čuva povjerljivost osobnih podataka ispitanika, polaznika i nastavnika koji se nalaze u zbirkama i evidencijama podataka koje vodi VBŠ i za koje ostvaruje pravo i ovlast pristupa i obrade.

Sve informacije vezane uz obradu osobnih podataka i ostvarivanje prava vezanih uz obradu osobnih podataka možete zatražiti pisanim putem na adresu e-mail: vbskolari@gmail.com