Događanja

Đakonsko ređenje Denisa Žuškina

Nakon što je krčki župnik Anton Valković pred biskupom zajamčio da je Denis prema sudu Crkve prikladan za đakonsku službu, otac biskup je održao prigodnu homiliju. Osvrnuo se na Isusovu pohvalu Ivanu Krstitelju koju smo čuli u Evanđelju: “Ivan Krstitelj nije poput trske koju ljulja vjetar (Mt 11, 7) već je stalan i neprestano vjeran Bogu. Vjernost je stalnost u odluci i znak da je čovjek sazrio duhom, pameću i srcem.”

Tako i budući đakon nakon zrelog promišljanja, slobodno i odgovorno prihvaća vjernost Bogu.” Ujedno je biskup objasnio kako đakon preuzima obvezu pomagati biskupu i prezbiterima u slavljenju božanskih otajstava, osobito Euharistije; dijeli svetu pričest, prisustvuje ženidbi, naviješta Evanđelje, vodi sprovode,blagoslivlja i posvećuje se različitim
službama djelotvorne kršćanske ljubavi.

Potom se nastavio obred đakonskog ređenja. U litanijama Svih Svetih koje su otpjevali Robert Škorvaga, Michael Nikolić i bogoslov Anton Budinić, vjernici su zazivali pomoć i zagovor svetaca. Polaganjem biskupovih ruku, primanjem evanđelistara i oblačenjem đakonskog ruha, Denis je zaređen za đakona te je po prvi puta u toj ulozi sudjelovao u nastavku misnoga slavlja.

Nakon popričesne molitve, župnik Ivan Brnić čestitao je biskupu i đakonu, a Robert Škorvaga se u ime ministranata prisjetio zajedničkog druženja i služenja kod oltara te kao uspomenu na te lijepe trenutke poklonio Denisu skupnu fotografiju svih ministranata. Cijelu je svečanost, svojim pjevanjem, uveličao župni zbor.

Molimo Gospodina koji je započeo ovo milosno djelo u našem Denisu, neka ga dovrši. Neka ga On, koji je izvor mira, potpuno posveti! Vjeran je Onaj koji ga je pozvao: On će to i učiniti!

GALERIJA:

[fbphotos id=272963276188748]