Vijesti

Duhovne vježbe bogoslova

Novu akademsku godinu započeli smo nešto ranije nego ostali studenti.
Od petka do ponedjeljka (26.-29.09.2014.) bogoslovi našega sjemeništa su sudjelovali na duhovnim vježbama u Lovranu. Zajedno sa bogoslovima duhovne vježbe su obavljali kandidati za sveti red đakonata i prezbiterata  koji su nastavili duhovne vježbe do 01.listopada. Sveukupno  je sudjelovalo 27 bogoslova, a voditelj je bio isusovac p. Marijan Steiner.

Pogled i razmišljanje je bilo usmjereno na svećeništvo:

• ”Isus mora biti središte i snaga našega života.”
• ”Biti s njime, biti njegov sluga, je nešto najljepše što se može ostvariti u mome životu.”
• ”Svećenik mora biti čovjek duboke vjere –specijalist duhovnosti.”
• ”Isus je sve naše u životu. Ispred Isusa ne može biti ništa drugo!”

Duhovno smo se obnovili i okrećemo novu stranicu u našem hodu prema svećeništvu. Ove godine u bogoslovnom sjemeništu je 16 bogoslova i za sada 1 propedeut. Potičemo vas na molitvu za nova duhovna zvanja i nadamo se novim pitomcima u našem sjemeništu.

 


 

GALERIJA:

[fbphotos id=394834604001614]