Događanja u bogosloviji

Dr. sc. Vladimir Lončarević u bogosloviji

Vladimir Lončarević, hrvatski esejist, publicist, književni povjesničar, književni teoretičar i kroatist, u srijedu 16.11. održao je bogoslovima predavanje o Hrvatskom katoličkom pokretu (HKP) i njegovoj važnosti za Hrvatsku povijest 20.st.

Napomenuo je kako su Rijeka i Zadar na početku 20.st. bili aktivniji od Zagreba. Recimo, u Rijeci je redovito izlazio prvi katolički dnevnik Riječke novine, kojeg je uređivao kapucin fra Bernardin Škrivanić. Crkva se na početku 20.st. našla na udaru liberalizma i modernizma, a njezin odgovor na nove ideje bio je upravo u HKP-u. Jedna od najvažnijih ličnosti u HKP-u bio je Krčki biskup Antun Mahnić. Brzo je uvidio kako su mladi ključ uspjeha. Hrvatski mladi katolički intelektualci udruženi u brojnim udrugama pokrenuli su pregršt katoličke štampe: časopise, tjednike i dnevnike. Kada sve zbrojimo nađe se oko 150 listova koji su redovito izlazili.

Nažalost, dolaskom 2. svjetskog rata i nakon toga komunizma, sva katolička štampa je obustavljena. Hrvatski katolički pokret potpuno je obustavio svoj rad. 1976. imamo buđenje katoličke inteligencije. Pokreće se Hrvatski katolički zbor MI. Iz tog pokreta izišli su mnogi intelektualci koji su dali veliki doprinos u stvaranju Hrvatske države. Napomenimo da je i naš predavač još uvijek član MI-a. Nakon 1990. događa se procvat katoličke inteligencije, ali i procvat modernizma i liberalizma. Nažalost, svjedocimo smo kako je s ovim novim liberalizmom i modernizmom u Lijepu našu došlo „7 gorih zloduha“ od onih prije.

Na nas bogoslove predavanje je ostavilo dubok dojam. Po glavama se mota misao: „Što je meni činiti da katolička mladež i inteligencija ponovno dođu na mjesto koje im pripada?“ Molite se da se i među nama pojavi neki Mahnić ili Škrivanić!