Događanja u bogosloviji

Duhovna obnova

Početkom novog semestra studija imali smo mjesečnu duhovnu obnovu. Duhovnu obnovu držao nam je p. Sebastian Šujević, DI, ravnatelj Isusovačke klasične gimnazije u Osijeku. Pater Sebastian nam je progovorio o životu u bogosloviji, o duhovnoj borbi, o odnosu sa Duhom Svetim, o molitvi … Uz nagovore imali smo i pokorničko bogoslužje, prigodu za svetu ispovijed, križni put, Svete Mise.