• Fotografije aktivnosti

  Ljetovanje bogoslova i sjemeništaraca Riječke nadbiskupije

  Bogoslovi i sjemeništarci Riječke nadbiskupije na svoje ljetovanje ove godine uputili su se na područje Delničkog dekanata, tj. u nekadašnji Čabarski dekanat. Ljetovanje se odvijalo kroz šest dana, od 25. do 30. Kolovoza pod vodstvom vlč. Vjekoslava Kovača, prefekta bogoslova, koji je i osmislio program, bogat duhovnim, kulturnim, intelektualnim i društvenim sadržajima. Uz vlč. Vjekoslava, u programu nas je pratio vlč. Mario Tomljanović. Za sve vrijeme bili smo smješteni kod časnih sestara Družbe Kćeri Marije Pomoćnice u župnom dvoru u Čabru.

 • O bogosloviji

  Povijest

  Povijest Bogoslovnog sjemeništa u Rijeci Osnivanje sjemeništa u Rijeci išlo je u korak  sa zbivanjima na širem društvenom planu. U povijesti Sjemeništa u Rijeci razlikujemo šest razdoblja: 1. Malo talijansko sjemenište (1926. – 1947.) 2. Centralno bogoslovno sjemenište s visokom teološkom školom (1947. – 1955.) 3. Klasična gimnazija ili tzv. Pripravnica (1948. – 1955.) 4. Malo sjemenište sa srednjom školom za spremanje svećenika (1960. – 1966.) 5. Bogoslovno sjemenište s visokom bogoslovnom školom (1966. – 1990.) 6. Bogoslovno sjemenište poslije 1990. Posebno razdoblje bogoslovije u Rijeci jest vrijeme od 1955. – 1966. kada teološka škola djpeluje u Pazinu jer je u Rijeci nasilno zatvorena od komunističke vlasti. Prvi rektor bogoslovije…

 • O bogosloviji

  Bogoslovija

  Bogoslovno sjemenište Ivan Pavao II., Rijeka, ustanova je u kojoj se odgajaju i obrazuju budući svećenici. Iako je ustanova koja ima dugu i burnu povijest, sadašnji oblik dobilo je 80-ih godina XX. stoljeća izgradnjom nove zgrade. Današnji naziv ovo Sjemenište duguje  papi Ivanu Pavlu II., u čiju čast je nazvano nakon boravka istoga pape prilikom posjeta Rijeci za Duhove 2003. godine. Sjemenište je specifično po tome što okuplja mladiće iz više biskupija: Riječke nadbiskupije, Porečke i Pulske biskupije, Krčke biskupije, Gospićko – senjske biskupije i Zadarske nadbiskupije.O redu u Sjemeništu brinu se poglavari, kojih ima četvorica, a o prehrani marljive časne sestre i jedna laikinja. Bogoslovi sami održavaju zajedničke prostore.…