Misija

Misija Bogoslovnog sjemeništa “Ivan Pavao II” je pružiti okruženje bogoslovnim kandidatima da mogu slobodno odgovoriti na Božji poziv na svećenstvo. Bogoslovija želi stvoriti muškarce koji će biti karakterizirani životom svetosti, ljudskim vrlinama i velikodušnom službom. Stvoriti u njihovim srcima žar da njeguje duboki unutarnji molitveni život i zdrave pobožnosti, te potaknuti ih na milosrdnu odanost Blaženoj Djevici Mariji i duboku ljubav prema sveopćoj crkvi.

Bogoslovija nastoji usaditi u njihovo srce pastoralnu ljubav i svećeničko svjedočanstvo po uzoru na Svetog Ivana Pavla II. Sve to ispunjava kroz uravnoteženi program duhovne, ljudske, intelektualne i pastoralne formacije kako je navedeno u pastirskoj pobudnici Pastores dabo vobis.